Variation i frøvægt, frøskalsandel og proteinindhold, samt frøproportioner i bælge af smalbladet lupin

1/29/2003


Click here to start


Table of Contents

Variation i frøvægt, frøskalsandel og proteinindhold, samt frøproportioner i bælge af smalbladet lupin

Emnets rækkefølge

Hvorfor dette emne?

Vilde træk

L. angustifolius vs. L. opsianthus

27 sorter smalbladet lupin

Proteinkoncentrationen

En sort med forskellige bælge

Resultater om frøvægt

Resultater om frøskalsandel

Afvigeren L. opsianthus-1

Frøskalsandel fortsat...

Frøskalstykkelse (mm)

Frøskalstykkelse fortsat...

Frøskalstykkelse fortsat...

Proteinkoncentration

Proteinkoncentration fortsat...

Proteinkoncentration fortsat...

Proteinkoncentration fortsat...

Frøvægt mellem år

Teoretisk elitefrø

Resultater om bælge

Frøvægt indenfor bælgklasser

Frøenes andel i bælgen

Hovedspørgsmål og svar

Hovedspørgsmål fortsat...

Hovedspørgsmål fortsat...

Perspektivering

Perspektivering fortsat...

TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

Author: Hafdís Hauksdóttir

Email: Hafdis' epost adresse

Home Page: www.Hafdis.DK